سنگ تراوروتن ابیانه

سنگ تراورتن ابیانه رخ روشن و نقوش هاله مانندی دارد که در درجات مختلف و رنـگ های بژ و کرم ( روشن و تیره) فرآوری می شود.

سنگ تراورتن ابیانه از لحاظ رنگ و طرح شباهت زیادی به تراورتن آتشکوه، و تراورتن دره بخاری دارد .

توضیحات

سنگ تراوروتن ابیانه

سنگ تراروتن ابیانه سنگی برای نمای لوکس

سنگ تراورتن ابیانه رخ روشن و نقوش هاله مانندی دارد که در درجات مختلف و رنـگ های بژ و کرم ( روشن و تیره) فرآوری می شود.

سنگ تراورتن ابیانه از لحاظ رنگ و طرح شباهت زیادی به تراورتن آتشکوه، و تراورتن دره بخاری دارد

ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که تخلل این سنگ نسبت به آتشکوه و دره بخاری بیشتر است.

ویژگی های سنگ تراورتن ابیانه:

  • سختی کم
  • مقاومت خوب
  • نفوذ پذیری آب متوسط
  • ساب پذیری متوسط

کاربرد سنگ تراورتن ابیانه:

  • نمای داخل ونمای بیرون ساختمان
  • دیوار راه پله و راه رو
  • دیوار های داخلی

سنگ تراورتن ابیانه معمولا بی موج برش داده شده ودر جات خوب این سنگ در ساختمان های لوکس کاربرد دارد.

معدن تراورتن ابیانه

معدن سنگ تراورتن ابیانه در استان اصفهان، شهرستان نطنز، روستای ابیانه واقع گردیده است.

با ما تماس بگیرید
X