تراورتن سیلور ونگوگ-بلک لاین

تراورتن سیلور ونگوگ یکی از تراورتن های جدید سیلورمی باشد که زمینه سفید رنگ با خطوط مشکی از خصوصیات ظاهری آن است. نام دیگر این سنگ تراورتن سیلور بلک لاین است.

توضیحات

تراورتن سیلور ونگوگ-بلک لاین

تراورتن سیلور ونگوگ(بلک لاین)

تراورتن سیلور ونگوگ یکی از تراورتن های جدید سیلورمی باشد که زمینه سفید رنگ با خطوط مشکی از خصوصیات ظاهری آن است. نام دیگر این سنگ تراورتن سیلور بلک لاین است.

کاربرد سنگ تراورتن ونگوگ

  • نمای داخلی و بیرونی ساختمان
  • تولید سنگ گیوتین و سنگ فرنچ پترن

تراورتن سیلور ونگوگ در دو صورت موج دار و بی موج درابعاد تایل واسلب تولید ودر بازار عرضه میشود.

با ما تماس بگیرید
X