بررسی کریستال ابری بروجرد

بررسی کریستال ابری بروجرد
بررسی کریستال ابری بروجرد

بررسی کریستال ابری بروجرد

بررسی کریستال ابری بروجرد

سنگ کریستال ابری بروجرد زمینه روشن ای با رگه های موازی طوسی و مشکی زیبایی خاصی دارد به طوریکه رنگ خاکستری و مدرن این سنگ باعث شده بتواند به محیط ساختمان جلا وزیبایی خاصی را ببخشد.این سنگ زیر مجموعه ی سنگ های کریستال محسوب میشود و استفاده از این سنگ در نمای مناطق بسیارسرد و مرطوب توصیه نمیشود.

سنگ های مشابه سنگ کریستال ابری بروجرد

سنگ چینی کریستال لایبید ، سنگ چینی کریستالو

ویژگی های سنگ چینی ابری بروجرد

  • جذب آب کم
  • تخلخل بسیار کم

کاربرد سنگ چینی ابری بروجرد

*توصیه میشود در موقع نصب به منظور جدا شدن سنگ نما از گیره های اسکوپ پشت سنگ استفاده شود.*

سنگ چینی ابری بروجرد اغلب بصورت اسلب و در طرح های بوک مچ و فورمچ فرآوری میگردد.

معدن سنگ چینی ابری بروجرد :

معدن سنگ چینی ابری بروجرد در استان لرستان، شهر بروجرد واقع شده است.

*پایان مطلب*


سایت های مرتبط

۱۱۸stone.ir


مقالات مرتبط

سنگ چینی                    آشنایی با سنگ چینی

شناخت انواع سنگ           نام و کاربرد سنگ های ساختمانی مشهور   


سنگ چینی ، سنگ چینی ابری بروجرد ، سنگ چینی ازنا ، سنگ چینی اسرلوس ، سنگ چینی پرشین اسکاتو ، سنگ چینی پالساندرو ( دیپسکو )، سنگ چینی جلبر ، سنگ چینی خمین ، سنگ چینی سایمان ، سنگ چینی سفید الیگودرز ، سنگ چینی سفید لایبید ، سنگ چینی سلماس ، سنگ چینی سیرجان ، سنگ چینی قروه ، سنگ چینی کارارا ، سنگ چینی کریستال لایبید ، سنگ چینی کریستالو ، سنگ چینی گل یخ مشهد ، سنگ چینی مارمارا ترکیه ، سنگ چینی مشکی الیگودرز ، سنگ چینی مشکی سیرجان ، سنگ چینی نیریز ، سنگ چینی هرات ، سنگ چینی ولوکاس