خانه برچسب ها شهرك صنعتى محمودآباد

برچسب: شهرك صنعتى محمودآباد

سنگبری  اهورا

سنگبری  اهورا نام سنگبری:اهورا  نام مدیرعامل : آقای مهدی زاهدیان نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت اداوی ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته...

سنگبری  امین

سنگبری  امین نام سنگبری:امین  نام مدیرعامل : آقای ایوب دفاعی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ گرانیت محصول :سنگ گرانیت مشکی نطنز ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای...

سنگبری اوستا

سنگبری اوستا نام سنگبری:اوستا  نام مدیرعامل : آقای مرتضی آقایی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت بلک رز ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای...

سنگبری امام رضا

سنگبری امام رضا نام سنگبری:امام رضا  نام مدیرعامل : آقای بهروز سدهی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ چینی ومرمریت محصول :سنگ تراورتن کرم رامشه ویژگی تولیدات :...

سنگبری الهام

سنگبری الهام نام سنگبری:الهام  نام مدیرعامل : آقای اکبر ماهوش نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :سنگ تراورتن حاجی آباد ، سنگ تراورتن شکلاتی کاشان...

سنگبری اعتصامی

سنگبری اعتصامی نام سنگبری:اعتصامی  نام مدیرعامل :آقای اصغر فرهنگ نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن محصول :سنگ تراورتن عباس آباد و تراورتن شکلاتی یزد ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای...

سنگبری اعلاء

سنگبری اعلاء نام سنگبری:اعلاء  نام مدیرعامل :آقای رحیمی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ گرانیت محصول :سنگ های گرانیت مشکی نطنز ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای پیشرفته...

سنگبری اصفهان یکتا

سنگبری اصفهان یکتا نام سنگبری:اصفهان یکتا  نام مدیرعامل :آقای مرتضی کاظمی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن و مرمریت محصول :سنگ مرمریت آباده و تراورتن کرم رامشه ویژگی تولیدات :...

سنگبری اصفهان اعلا

سنگبری اصفهان اعلا نام سنگبری:اصفهان اعلا  نام مدیرعامل :آقای امیرحسین علوی نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ تراورتن وگرانیت محصول :سنگ مرمریت سیسیلی و مرمریت مشکی گلدن رز ویژگی تولیدات :...

سنگبری اسپادانا

سنگبری اسپادانا نام سنگبری:اسپادانا  نام مدیرعامل :آقای میثم علی اصغری نوع فعالیت : تولید کننده انواع سنگ مرمریت محصول :سنگ مرمریت سمیرم و مرمریت پرطاووسی ارسنجان ویژگی تولیدات : تولید با دستگاههای...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

Call Now Button