پسماند سنگبري ها، تهديدی براي محيط زيست ایران

صنعت سنگ ایران
صنعت سنگ ایران

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بروجرد گفت: پسماند سنگبري ها يك تهديد براي محيط زيست است كه بايد بررسي و رفع مشكل شود.

مصطفي مصطفي وند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: پسماند سنگبري ها هم اكنون دركنار جاده ها، اطراف رودخانه ها و اراضي كشاورزي رها شده كه باعث آلودگي محيط زيست مي شود.
وي اظهار داشت: برخي از سنگبري ها نيز پسماند هاي خود را در منطقه سراب زارم رها مي كنند كه اين منطقه نيز گنجايش دفن اين مقدار پسماند را ندارد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست بروجرد بيان كرد: با برنامه ريزي هاي به عمل آمده امسال تمركز محيط زيست براي ساماندهي و دفن اصولي پسماند سنگبري هاي است و اتحاديه اين صنف نيز بايد همكاري هاي لازم را با محيط زيست انجام دهد.
مصطفي وند اضافه كرد: روزانه بالاي ۲۰۰ تن زباله در بروجرد توليد مي شود كه دفن اصولي براي اين مقدار زباله توليد شده وجود ندارد.
وي ادامه داد: اگر شهرداري اقدامات لازم براي اجراي طرح تفكيك زياله از مبدا را انجام دهد با كاهش ۵۰ درصدي توليد زباله روبرو خواهيم شد.
وي يادآور شد: در بسياري از شهرها كارخانه تفكيك و بازيافت زباله وجود دارد كه شهرداري بروجرد نيز براي حفظ محيط زيست و سلامتي مردم بايد اقدامات لازم را انجام دهد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست بروجرد با اشاره به تشكيل كمربند سبز حفاظتي گفت: كمربند سبز حفاظتي در بروجرد از شكار و صيد بي رويه پرندگان و آبزيان و قطع درختان جلوگيري مي كند و با متخلفان برخورد قانوني مي شود.
منبع: ايرنا