ماشین سازی پارس فیلتر سپاهان

ماشین سازی پارس فیلتر سپاهان:

 پارس فیلتر سپاهان متعلق به ماشین سازی پارس فیلتر سپاهان میباشد که در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان مشغول تولید انواع فیلتر پرسهای پساب صنعتی سنگبری  انواع تانک ها طراحی و ساخت انواع سوله و عرضه انواه پارچه فیلتر پرس و مواد ته نشین کننده میباشد.

درباره این سنگ تراشی:

تولید کننده انواع فیلتر پرسهای اتوماتیک پساب صنعتی .طراحی و ساخت انواع مخازن و تانکهای سنایع سنگ ،شن و ماسه.

 محصولات خاص این سنگبری:

  • تولید کننده انواع تانک ها
  • تولید کننده انواع  فیلتر پرسهای اتوماتیک
  • تولید کننده انواع پارچه های فیلتر پرس
  • عرضه کننده انواع مارکهای مواد ته نشین کننده

راه های تماس با این سنگبری:

آدرس: اصفهان – شهرک صنعتی محمود آباد – خیابان ۴۶

وب سایت:www.sepahanfilter.ir

ایمیل:info@sepahanfilter.ir

دیدگاهتان را بنویسید