ماشین سازی سنگ مسعود

ماشین سازی سنگ مسعود

ماشین سازی فرآوری سنگ مسعود متعلق به آقای لنبانی میباشد که با تولید انواع دستگاه فرز دروازه ای سنگبری, قله بر تک تیغ سنگبری, قله بر سی تیغ سنگبری , کله بر سنگبری, عرضی بر سنگبری, طولی بر سنگبری, حکمی بر سنگبری, پیش ساب و کالیبر سنگبری, ساب اسلب ماربل سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان مشغول فعالیت میباشد.

اصفهان – شهرک صنعتی محمودآباد – فرعی ۱۲ – ماشین سازی مسعود

موبایل: ۰۹۱۳۱۳۴۲۴۷۹
موبایل: ۰۹۱۳۳۲۷۲۷۴۳
تلفن : ۳۳۸۰۱۶۲۲-۰۳۱

دیدگاهتان را بنویسید